تغییر رنگ خودکار اعداد

کدهای زیر را در قسمت format cells > number>custome>typeوارد کنید
عدد مثبت مشکی و منفی قرمز:
[Black][$-3010000]0_ ;[Red]-0 ;@
عدد کمتر و مساوی 100 مشکی و بزرگتر از 100 قرمز:
[Black][<=100][$-3010000]0 ;[Red][>100]0 ;@
ساعت کمتر از 8 مشکی و بزرگتر و مساوی 8 قرمز:
[Black][<0.33333333][$-3000000]h:mm ;[Red][>=0.33333333][$-3000000]h:mm;@تاريخ : سه‌شنبه ٩ آذر ۱۳٩٥ | ٧:٢۳ ‎ب.ظ | نویسنده : یونس | نظرات ()