معافیت دو هفتم مالیات بر حقوق چیست؟


در سال ۱۳۸۳ رییس سازمان امور مالیاتی کشور طی بخشنامه ای و با توجه به ماده ۱۳۷ قانون مالیات های مستقیم اعلام کرد که درآمد مشمول مالیات بر حقوق به میزان دو هفتم بیمه سهم کارگر از پرداخت مالیات حقوق معاف است. البته این بخشنامه هنوز به قوت خود باقی است.

📎به مثال زیر توجه کنید:

فرض کنید کارگری ماهانه ۰۰۰’۰۰۰’۱۳ ریال حقوق و مزایا دریافت می کند. اگر کل این حقوق دریافتی مشمول بیمه باشد ۷% بیمه سهم کارگر عبارتست از: ۰۰۰’۹۱۰ ریال.
اکنون دو هفتم مبلغ ۰۰۰’۹۱۰ ریال را محاسبه می کنیم که می شود: ۰۰۰’۲۶۰ ریال.

خوب اکنون و در سال ۱۳۹۴ حقوق و مزایای تا سقف ۰۰۰’۵۰۰’۱۱ ریال از پرداخت مالیات بر حقوق معاف است و چون حقوق و مزایای دریافتی این کارگر در هرماه ۰۰۰’۰۰۰’۱۳ ریال است بنابراین بعد از کسر مبلغ ۰۰۰’۵۰۰’۱۱ ریال از ۰۰۰’۰۰۰’۱۳ ریال، درآمد مشمول مالیات بر حقوق وی عبارتست از: ۰۰۰’۵۰۰’۱ ریال.
در مرحله قبل مبلغ دو هفتم سهم بیمه کارگر ۰۰۰’۲۶۰ ریال شد. حالا باید این مبلغ را از درآمد مشمول مالیات بر حقوق به دست آمده در مرحله قبل(۰۰۰’۵۰۰’۱ ریال) کسر کنیم که جواب می شود: ۰۰۰’۲۴۰’۱ ریال.

حالا این مبلغ ۰۰۰’۲۴۰’۱ ریال درآمد مشمول مالیات بر حقوق است و باید طبق قانون مالیات در نرخ ۱۰% ضرب کنیم تا مالیات قابل پرداخت این کارگر مشخص شود که می شود: ۰۰۰’۱۲۴ ریال.

همانطور که در بالا مشاهده کردید اگر مبلغ دو هفتم را کسر نمی کردیم کارگر باید به جای ۰۰۰’۱۲۴ ریال، ۰۰۰’۱۵۰ ریال مالیات پرداخت می کرد.تاريخ : سه‌شنبه ٢٠ بهمن ۱۳٩٤ | ٩:٥٩ ‎ب.ظ | نویسنده : یونس | نظرات ()