مسئولیت‌ حسابرس‌ در ارتباط‌ باتقلب‌ و اشتباه‌، در حسابرسی‌ صورتهای‌ مالی‌

بسمه‌تعالی‌

 

استانداردهای‌ حسابرسی‌

بخش‌ 24 :   مسئولیت‌ حسابرس‌ در ارتباط‌ باتقلب‌ و اشتباه‌، در حسابرسی‌ صورتهای‌ مالی‌

(تجدیدنظر شده 1384)

 

 

 این‌ استاندارد برای‌ حسابرسی‌ صورتهای‌ مالی‌ که‌ دوره‌ مالی‌ آنها از تاریخ‌ اول‌ فروردین‌ 1384 یا بعد از آن‌ شروع‌ می‌شود لازم‌الاجراست‌.

  

       کمیته‌ تدوین‌ استانداردهای‌ حسابرسی‌ سازمان‌ حسابرسی‌ ١٣٨۴

                                                                                                                                                                                                                 

 

1 .  هدف‌ این‌ بخش‌، ارائه‌ استانداردها و راهنماییهای‌ لازم‌ درباره‌ مسئولیت‌ حسابرس‌ در ارتباط‌ با تقلب‌ و اشتباه‌ در حسابرسی‌ صورتهای‌ مالی‌ است‌. اگرچه‌ محور این‌ استاندارد، مسئولیت‌ حسابرس‌ درباره‌ تقلب‌ و اشتباه‌ است‌، اما مسئولیت‌ اصلی‌ پیشگیری‌ و کشف‌ تقلب‌ و اشتباه‌ به‌ عهده‌ مدیریت‌ واحد مورد رسیدگی‌ می‌باشد.

2 .  حسابرس‌ هنگام‌ برنامه‌ ریزی‌ و اجرای‌ روشهای‌ حسابرسی‌ و ارزیابی‌ و گزارشگری‌ نتایج‌ حاصل‌ باید خطر وجود تحریف‌ با  اهمیت‌ در صورتهای‌ مالی‌ را که‌ از تقلب‌ یا اشتباه‌ ناشی‌ می‌شود، در نظر گیرد.

تقلب‌ و اشتباه‌ و ویژگیهای‌ آنها

ادامه مطلب

دانلود فایل word  مسئولیت‌ حسابرس‌ در ارتباط‌ باتقلب‌ و اشتباه‌، در حسابرسی‌ صورتهای‌ مالی‌

 

http://upload-pro.com/j5ygsh3bkb9m/36.doc.htmlمنتظر

/ 0 نظر / 32 بازدید