# استاندارد_های_حسابداری

فعالیتهای کشاورزی

              استاندارد حسابداری‌ شماره‌ 26 فعالیتهای‌ کشاورزی‌       استاندارد حسابداری‌ شماره‌ 26 فعالیتهای‌ کشاورزی‌    فهرست‌ مندرجات‌       شماره‌ بند    دامنه‌ کاربرد    4  -  1   تعاریف   –   تعاریف‌ مرتبط‌ با ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 251 بازدید

گزارشگری‌ مالی‌ واحدهای‌ تجاری‌ در مرحله‌ قبل از بهره‌برداری

        استاندارد حسابداری‌ شماره‌ 24 گزارشگری‌ مالی‌ واحدهای‌ تجاری‌ در مرحله‌ قبل از بهره‌برداری‌   استاندارد حسابداری‌ شماره‌ 24 گزارشگری‌ مالی‌ واحدهای‌ تجاری‌ در مرحله‌ قبل از ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 269 بازدید

مقدمه‌ای‌ بر استانداردهای‌ حسابداری

   استانداردهای‌ حسابداری‌ مقدمه‌ای‌ بر استانداردهای‌ حسابداری     فهرست‌ مندرجات‌ شماره‌ بند   1 مبنای تهیه استانداردهای حسابداری 4 - 2 دامنه کاربرد استانداردهای حسابداری 5 تهیه و ارائه صورتهای مالی 6 انحراف از ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 48 بازدید